Paisley Pirates v Aberdeen Lynx 30 Nov 2014 - Al Goold Photo